Algemene voorwaarden

Op alle leveringen zijn onze verkoopsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, d.d. 09-11-1995 onder nummer 336/95 van toepassing. Deze zijn ook volledig in onze gedrukte catalogus opgenomen en kunnen op uw verzoek aan u per post worden toegestuurd.
Copyright © 2019 van Megchelen International BV, kijk rustig rond in onze showroom. Powered by J&J Productions